Op een centraal dak

Centraal dak

U wilt deelnemen in het gezamenlijk aanschaffen van een zonnepaneleninstallatie op een centraal dak (bijvoorbeeld Lommerd of een school). We zijn momenteel met een groepje mensen bezig uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Het idee is om met meerdere bewoners uit het Spijkerkwartier op een groot dak van bijvoorbeeld het buurthuis of een school gezamenlijk te investeren in een zonnepaneleninstallatie. De opbrengst van de stroom van deze installatie komt dan ten goede aan de investeerder, terwijl de uitbater van het betreffende pand de zonnestroom gebruikt. De investeerder helpt de buurt duurzamer te worden en krijgt een goed rendement op zijn/haar investering.