Nieuws

Het is gelukt! Geen leges meer voor vergunning zonnepanelen (25 -01-2020)

De gemeenteraad moet het definitieve besluit nog nemen, maar het college van B&W heeft voorgesteld om de leges voor de vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen te laten vervallen.   Dit betekent dat je geen kosten meer hoeft te betalen voor het aanvragen van een vergunning. Wel moet je dus nog steeds een vergunning aanvragen.

Dit is een mooi resultaat, gezien de moeite en (spijker)energie, die we als buurtbewoners hier ingestoken hebben het afgelopen jaar. Op de informatieavond van 4 juni vorig jaar waren Bern Lauriks en Pieter Polman van de gemeente Arnhem uitgenodigd om te praten over het proces rondom het aanvragen van vergunningen en de kosten die daarvoor betaald moeten worden. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de leges nu worden afgeschaft.

En niet alleen de leges voor zonnepanelen komen te vervallen, maar ook voor het aanbrengen van een groen dak, zonnecollectoren, het isoleren van woningen en de renovatie tot een nul-op-de-meter-woning. Goed nieuws dus voor alle woningeigenaren in het Spijkerkwartier die hun woning willen verduurzamen.

We zijn nog bezig om het proces voor het aanvragen van een vergunning voor zonnepanelen inzichtelijk te maken voor alle woningeigenaren van het Spijkerkwartier. Zodat het straks voor iedereen makkelijker wordt om de benodigde vergunning aan te vragen.  Meer informatie hierover volgt later!

Zie hier het persbericht van de gemeente Arnhem over het afschaffen van de leges:https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Gratis_vergunning_voor_duurzame_initiatieven

Zonnepanelen in het Spijkerkwartier Offertes zijn binnen (verslag van Grieta Spannenburg op Mijn Spijkerkwartier.nl 13/01/2020)

Onze pilot, die afgelopen zomer aanving, is in volle gang. Het gaat erom een viertal huizen in het Spijkerkwartier te voorzien van zonnepanelen. Maar dat niet alleen, we willen met deze pilot graag komen tot een reproduceerbaar en toegankelijk proces, opdat ook andere buurtbewoners gemakkelijker hun woonpand met zonnepanelen kunnen bedekken. Inmiddels zijn twee leveranciers onze pilot-huizen langs geweest, zijn we de daken opgeklommen en hebben we de offertes in huis. Het grote vergelijken is begonnen.

Lees het volledige verslag op: https://mijnspijkerkwartier.nl/berichten/zonnepanelen-in-spijkerkwartier-offertes-zijn-binnen

Spijkerkwartier klimaatadaptief, hoe ziet dat eruit? (10-06-2017)
Hoe ziet het Spijkerkwartier eruit in 2030 als het een wijk is die zo veel mogelijk haar eigen energie opwekt en voorbereidt is op de klimaatverandering? Dat was de vraag die in november 2016 gesteld werd aan studenten van de master Climate- Responsive Planning and Design van de Wageningen Universiteit. Vierentwintig studenten hebben in vijf teams deze vraag beantwoord en zijn met verrassende resultaten gekomen.Spijkerkwartier klimaatadaptierf 2030
Woensdag 5 juli 2017 zal Associate Professor Sanda Lenzholzer van de Landscape Architecture Group, Wageningen Universiteit, de resultaten presenteren. Duidelijk is geworden dat alleen inzetten op het opwekken van lokale duurzame energie niet voldoende is. Er zal meer moeten gebeuren, veel meer. Sanda neemt u mee in de potentiële oplossingen die forse impact zullen hebben op de bebouwing en de openbare ruimte. Meer informatie vindt u hier.

Snel naar 100% schone energie uit Nederland (21-03-2017)
De Nationale Energiecommissie zoekt verbinding in het hele land om de energietransitie te versnellen. Het netwerk van netwerken. Samen druk uitoefenen op Den Haag om nu echt werk te maken van een samenhangend klimaatbeleid Energiecommissieen de noodzakelijke versnelling van de energietransitie. Er liggen grote kansen, niet alleen voor het bedrijfsleven en niet alleen voor ons milieu. Nederland kan koploper worden op het gebied van duurzame energie. Dat vereist een actieve rol van de overheid: we willen visie en een langetermijnbeleid. We streven naar 500.000 ondertekenaars, nog vóór de kabinetsformatie. www.energiecommissie.nl #daartekenenwijvoor Dank je wel!

 

Ruud Koornstra eerste Energiecommissaris (12-01-2017)

Ruud Koornstra is 12-1-2017 formeel geïnstalleerd als eerste Energiecommissaris van Nederland. Zijn eerste taak is een veel ambitieuzer transitieprogramma van fossiel naar schoon te borgen in de regeringsafspraken van het nieuw te kiezen kabinet in maart. Nederland Fossielvrij in 2030. eerste EnergiecommissarisKoornstra: “De nood is hoog, de Deltacommissie, die in een paar weken tijd na de dijkdoorbraak in ’53 in actie kwam, zorgde ervoor dat Nederland gewapend werd tegen nieuwe overstromingen en wereldwijd wordt ingezet voor watermanagement. We kunnen 100% over op duurzame energie. Wat Den Haag aan verbeeldingskracht mist, brengen wij in. Mede-initiatiefneemster Pauline Westendorp namens Wij krijgen Kippen: “We hebben een Energiecommissaris nodig die zowel de ernst als de kansen van de klimaatontwrichting ziet en die met draagvlak uit de duurzame energiebeweging het ambitieniveau van de fossiele bedrijven en de regering opkrikt naar energiepositief in 2030. Ruud Koornstra is vanwege zijn duurzame visie, ondernemersgeest en actieve pleitbezorging voor duurzame energie, én vanwege zijn toegankelijkheid voor zowel grote als kleine partijen, de ideale eerste Energiecommissaris van Nederland.” Spijkerenergie was door Patrick Hoogenbosch vertegenwoordigd .

De vlag mag uit, we hebben wat te vieren (12-7-2016)

Jawel, eindelijk is het zo ver donderdag 21 juli wordt het zonnedak de Lommerd officieel in gebruik genomen. Met de hulp van vele is een mooi resultaat neer gezet en daar moet op gedronken worden. Bij 2deze nodigen we betrokkenen uit die dit project hebben mogelijk gemaakt. Samen hebben wij ervoor gezorgd dat de Lommerd volledig in haar eigen stroom vraag kan voorzien. De 126 panelen van 270Wp leveren op ca 31000kWh per jaar. Het jaarverbruik van de Lommerd is ca 30000kWh per jaar.

Dus U bent uitgenodigd om samen met ons het glas te heffen: Datum: donderdag 21 juli. Tijd: 19.00 uur Locatie: De Lommerd


Hoe kunnen we slim omgaan met energie?
(19-4-2016)
Een vraag die toegenomen aandacht krijgt en waar allerlei instanties mee bezig zijn. Waarom wachten op de overheid? Wat kun je zelf doen om energie te besparen? Kunnen we naast individueel ook collectief energie opwekken? En hoe organiseren we dat dan? Deze vragen staan DuurzaamWonen19aprilFPcentraal tijdens de informatieavond op 19 april in de Lommerd. Te gast is energiespecialist Teus van Eck. Samen gaan we in gesprek over de mogelijkheden in het Spijkerkwartier.

Op het programma
De informatieavond is een vervolg op de bijeenkomst van 24 februari. Toen is ingegaan op het combineren van projecten in de openbare ruimte met als doel de wijk mooier, duurzamer en toekomstbestendiger te maken.

Dit keer staat de informatieavond in het teken van Duurzaam Wonen. Voortbordurend op de vorige sessie gaan we nu meer de diepte in. Teus van Eck, onafhankelijk expert op het gebied van energievoorziening en –besparing, is te gast als spreker. Hij deelt zijn kennis met betrekking tot duurzaam wonen en gaat daarbij in op huisniveau en op wijkniveau. We bespreken wat je thuis kunt doen om energiezuinig te wonen én bekijken de mogelijkheden om collectief aan de slag te gaan in het Spijkerkwartier.

Meedenken
In een wijk met zo veel oude en monumentale panden is energie besparen best een uitdaging. Dit vergt wat meer out of the box denken. We gaan dan ook graag het gesprek aan om samen te zoeken naar alternatieve oplossingen. Er zullen verschillende mogelijkheden aan bod komen zoals zonne-energie, riothermie en de aanleg van een warmtenet bijvoorbeeld. Uiteraard staan we ook open voor nieuwe ideeën en horen we graag uw visie op de verschillende opties. Het zou helemaal mooi zijn als je een actieve bijdrage wilt leveren aan gezamenlijke vervolgstappen en besparingsacties. Zo bepalen we samen wat de meest kansrijke opties zijn.

In het kort
Infoavond Duurzaam Wonen
Dinsdag 19april, 20.00 uur
Buurtcentrum De Lommerd (Spijkerstraat 185-A)
Toegang: gratis

Voorafgaand is er ook Eten in de Lommerd. Voor meer info klik hier.

Meer informatie?
Vragen of opmerkingen? Of kun je niet aanwezig zijn op 19 april maar wil je wel graag je ideeën delen? Neem gerust contact op met het team van SpijkerEnergie. Kijk voor meer informatie op www.spijkerenergie.nl of stuur een mail naar spijkerenergie@gmail.com

 

SpijkerEnergie heeft iets nieuws; de warmtescan! (Klik op de link om naar het bericht te gaan)

Lommerd-Infrarood

 

Denk mee met Spijkerenergie (19-02-2016)

Spijkerenergie is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de openbare ruimte van h Spijkerkwartier. Alle informatie daarover lees je op https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/spijkerenergie

En de Spijkermonument winnaar is …. (6-11-2015)

Winnares energiescan Spijkermonument

Tijdens podium de Lommerd is de winnaar getrokken van de actie Spijkermonument. In de hoge hoed waren briefjes gedaan met de namen van alle deelnemers. Menno heeft met zijn ogen dicht één lootje uit de hoge hoed getrokken. En de winnaars zijn geworden Derk en Astrid te Bokkel – Stokman. Van harte gefeliciteerd. Aanstaande maandag zal de energiescan al plaatsvinden door adviesbureau Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten (OOM). Het energiescan rapport wat dit oplevert zal na dat het met Derk en Astrid besproken is ook met andere geïnteresseerde monument eigenaren gedeeld worden.  Hierover volgt later meer.

Win een energiescan (21-11-2015)

Woont u in een monument of bent u eigenaar van een monument in het Spijkerkwartier dan is dit bericht speciaal voor u.

In het Spijkerkwartier wonen en werken wij met veel plezier in prachtige monumentale gebouwen. Helaas zijn onze panden niet altijd energiezuinig, en evenmin zijn deze eenvoudig energiezuinig te maken. Spijkerenergie maakt zich als buurtinitiatief sterk voor het opwekken van duurzame energie in het Spijkerkwartier. Om de mogelijkheden tot besparen, opwekken en verduurzaming van de monumenten in onze buurt te stimuleren hebben wij, samen met de provincie Gelderland, deze actie opgestart.

Wilt u met uw eigen monumentale pand ook bijdragen aan het groener maken van onze wijk? Doe dan mee met onze loting en maak kans op een gratis Energiescan ter waarde van 1500 euro!

  • Doe mee. Kijk snel op www.spijkermonument.nl laat uw gegevens achter en win! Er zijn zover wij geteld hebben 69 monumenten in onze wijk. Dus maar maximaal 69 deelnemers. Zie daar hoe groot uw kans is.
  • De loting: Op vrijdag 6 november maken wij de winnaar bekend in buurtcentrum De Lommerd, om 18:00 uur.
  • De Energiescan: Bent u de winnaar? Dan komt op maandag 9 november het adviesbureau OOM de energiescan bij u uitvoeren. Het energiescan rapport wat OOM oplevert wordt met u besproken. Daarna vragen we u om deze kennis samen met ons te delen in een appeltaartgesprek.

Wat is de Energiescan? Met de Energiescan ontdekt u hoe u uw monumentale woning kunt verduurzamen en hoe u een aangenaam en gezond leefklimaat in huis creëert. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zonnepanelen, beglazing, isolatiematerialen en ventilatie. Deze oplossingen zorgen voor een lagere energierekening én uiteindelijk ook voor een waardevermeerdering van uw woning!

Komt u ook naar het appeltaartgesprek? Niet gewonnen? Iedere deelnemer van deze actie is uitgenodigd voor een ‘appeltaartgesprek’, waarbij de algemene conclusies en oplossingen uit de Energiescan besproken worden. Deze tips kunt u natuurlijk ook gebruiken voor uw eigen woning!

Ook kunt u uw eigen ideeën delen: Hoe zou u uw eigen monument (of die van een ander) verduurzamen? En waarom? Samen gaan we steeds verder met de verduurzaming van het Spijkerkwartier! Laat uw reactie achter in de Spijkermonument groep om onze buurtsite mijnspijkerkwartier.nl

Project Het Nieuwe land is gerealiseerd (23-6-2015)

Jawel, het is zo ver. Na een flinke tijdsinvestering en door een goede samenwerking tussen vele betrokkenen is gisteren 23 juni het zonneproject VVE Het Nieuwe land officieel in gebruik genomen. Een geweldig resultaat dat mede door Spijkerenergie is gerealiseerd. Echter zonder de hulp van Volkshuisvesting Arnhem, LENS (Herman de stroomverdeler), 50 crowdfunders, de bewoners van Het Nieuwe land, Greencrowd, de Provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem was het niet gelukt. Een groot DANK JE WEL aan alle betrokkenen. En laat nu de zon maar schijnen.

Spijkerenergie Het Nieuweland 7

               Spijkerenergie Het Nieuweland 3     Spijkerenergie Het Nieuweland 4

Persbericht (11-6-2015)

Innovatief project mede gefinancierd via crowdfunding
Bijzonder zonnesysteem voor VvE Het Nieuwe Land

Het Arnhemse Spijkerkwartier is weer een bijzonder project rijker. Vanaf komende week kunnen de bewoners van het wooncomplex Het Nieuwe Land gebruik maken van duurzame zonnestroom van eigen dak. Maar liefst 209 zonnepanelen leveren stroom aan de 45 appartementen in het complex. Bijzonder aan het project is dat het voor een deel gefinancierd is via crowdfunding. Bovendien is het voorzien van de nieuwe technologie Herman de Zonnestroomverdeler. Initiatiefnemer van het project is Spijkerenergie.

Spijkerenergie is een buurtinitiatief dat een duurzaam Spijkerkwartier nastreeft. Bestuurslid Patrick Hoogenbosch was degene die de duurzame kansen zag voor het pand aan het Nieuwe Land. De VvE was van begin af aan positief over de plannen en Hoogenbosch besloot er werk van te maken.

Een uitdaging was dat een groot deel van het pand eigendom is van Volkshuisvesting Arnhem. Ook zij zagen de potentie van de plannen en besloten in het belang van hun huurders hun steun uit te spreken voor het project. Uiteindelijk besloten bijna alle 45 bewoners van het pand tot deelname aan het project.

De zoektocht naar een uitvoerder van het project leidde naar de Amsterdamse firma LENS Energie dat met hun uitvinding Herman de Zonnestroomverdeler een goede oplossing heeft voor het verdelen van stroom binnen wooncomplexen.

Om de financiering rond te krijgen werd besloten een deel van de financiering via crowdfunding bij elkaar te krijgen. Deelnemers konden geld inleggen tegen een aantrekkelijk rendement. Het bedrag dat op deze manier bij elkaar werd verkregen, werd in de vorm van een subsidie verdubbeld door de provincie Gelderland. Op deze manier werd een bijzonder project op een bijzondere manier gerealiseerd.

Op dinsdag 23 juni wordt het systeem officieel in gebruik genomen door initiatiefnemers en gebruikers.

Spijkerenergie informatie avond op dinsdag 7 april (20-3-2015)

Wil jij ook een lagere energie rekening dan je buurman of een goed rendement op je investering? Draag jij ook graag bij aan gezond milieu of vind jij het ook belangrijk om CO2 uitstoot te verminderen? Dan nodig ik je graag uit voor

de Spijker-Energie-Info avond
dinsdag 7 april, start om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00u.
Locatie: De Lommerd Spijkerstraat 185a Arnhem.

 Met alle informatie over zelf energie opwekken door gebruik van de zon.

Voor wie?
Deelnemers aan de appeltaart sessies en alle overige buurtgenoten
Door wie?
Verschillende deskundigen vertellen over de mogelijke opties, de voor en nadelen en de kosten voor een standaard project inclusief de geschatte terugverdientijd.

Programma
HR glas en schuiframen:
wat mag wel/niet in een beeld bepalende gevel.
Zonnecollectors/boilers: Warmwater of verwarming door de zon.
Zonnepanelen: Elektriciteit opgewekt door de zon.

Serieus geïnteresseerd?
Wij hebben al veel van het uitzoek werk voor u gedaan en bij voldoende geïnteresseerde starten we een collectief inkooptraject. Onder het motto “voor de buurt door de buurt” zullen wij samen leveranciersselecties doen, definitieve prijs uitonderhandelen enz.

Ook meedoen?
Op de avond kunnen de bezoekers zich ook inschrijven om zelf een appeltaart sessie te hosten of dat men de LEDkoffer eens thuis wil krijgen op led-lampen uit te proberen. We willen de aanwezige kennis graag samen delen.

Spijkerenergie is een buurtinitiatief van een aantal enthousiaste buurbewoners die graag het Spijkerkwartier willen verduurzamen. Wij hebben dus geen commercieel motief maar willen juist samen in de buurt kennis delen en gezamenlijk inkopen zodat iedereen zijn voordeel er meer kan doen.
De zon wacht op je ….


Appeltaartgesprekken in het Spijkerkwartier
(18-11-2014)

Veel mensen weten niet goed hoeveel energie ze verbruiken, hoe hun energierekening is opgebouwd, wat het meeste verbruikt of welke maatregelen ze nu het beste kunnen nemen om energie te gaan besparen.
Leren van elkaar. Spijkerenergie organiseert de zogenaamde ‘Appeltaartgesprekken’. Hierin kijken woningeigenaren uit het Spijkerkwartier samen met andere woningeigenaren uit de buurt naar oorzaken van en oplossingen voor genoemde problemen. Ook is er een energie experts aanwezig die meteen nuttige tips zal geven.

Wilt U zelf een appeltaartgesprek bij U thuis houden. Nodig ca 6 buren uit, bak een appeltaart en wij zorgen voor de rest.  Als ‘wederdienst’ loopt een energieadviseur voorafgaand aan het gesprek samen met de gastheer de woning door en geeft de gastheer tips over mogelijke (energiebesparende) maatregelen.

Actie zonnepanelen op de Lommerd (20-10-2014)

Zonnepanelen op het buurtcentrum de Lommerd, dat is de volgende uitdaging die Spijkerenergie aan gaat. Wat zou het mooi zijn als de Lommerd zijn eigen duurzame energie opwekt en daarmee ook de exploitatie kosten naar beneden kunnen. Het doel is om voor de financiering van dit de zonnepanelen in aanmerking te komen voor een subsidie van de provincie Gelderland. Als het lukt om minimaal vijftig crowdfunders bij elkaar krijgen die gezamenlijk minimaal een kwart van de investering crowdfunden hopen we in aanmerking te komen voor 25% subsidie. Als crowdfunder leent u geld aan het project waarover u een rente ontvangt. U helpt dus niet alleen de Lommerd te verduurzamen maar het levert u ook een gering financieel voordeel op. De minimale inleg is € 50,- voor vijf jaar tegen 3%. Uiteraard staat het project ook open voor uw donatie.
Wil je meedoen? Stuur ons even een mailtje en je ontvangt het deelname formulier per mail.

Kop Lommerd

Project Het Nieuwe Land

Sinds de start van Spijkerenergie is het “centrale-dak” een wens geweest om te realiseren. Met het centrale-dak bedoelen we een dak van de school, de sporthal, het buurthuis of een VvE. En jawel nu is het zover. Op het dak van de VvE Het Nieuwe Land kunnen zonnepanelen gelegd gaan geworden. Een kwart van de investering is gecrowdfund waardoor we hopelijk in aanmerking komen voor een subsidie van de Provincie Gelderland. Als die verstrekt wordt dan liggen en begin 2015 209 zonnepanelen die 44.240 kWh zonnestroom leveren op het dak van de VvE Het Nieuwe Land. Een flinke bijdragen om het Spijkerkwartier duurzamer te maken.

 

Energie besparen en Zelf opFlyer front Spijkerenergie 5-6wekken

Wanneer
Donderdag 5 juni, 19.30
Waar
In de Lommerd, Spijkerstraat 185-a
Voor wie?
Iedereen die meer wil weten over energie besparen en zelf opwekken… Of ons wil helpen bij het organiseren van ‘samen inkoop’-acties op dit gebied

Wil jij ook besparen op je energie rekening?
“Op een zonnige dag zorgen de zonnepanelen op mijn dak ervoor dat mijn stroommeter achteruit loopt. Ook heb ik veel gloeilampen vervangen door Led verlichting waardoor ik nu ook veel minder stroom verbruik. Mijn energierekening was dit jaar dan ook een mooi stuk lager, maar toch moest ik nog betalen. Kan ik nog meer besparen?”.

Spijkerenergie is een enthousiast clubje buurtbewoners dat het antwoord zoekt op deze vraag. Over zonnepanelen en Led verlichting hebben we zelf al veel uitgezocht en hebben we goede deals gesloten met aanbieders ervan. Deze kennis en de mogelijkheid ook van deze deals te profiteren willen we graag met jullie delen. Over vloer-, gevel- en dakisolatie, HR++glas, HR ketels en zonneboilers weten we inmiddels ook het nodige maar uitbreiding van kennis over deze maatregelen is welkom. Weet jij er veel over en wil je ons helpen met jouw kennis? Samen kennis delen en daarna samen inkopen levert ons allemaal voordeel op.

Informatie avond op 5 juni
Op donderdag 5 juni om 19.30 geeft Spijkerenergie in de Lommerd een informatie avond. Tijdens deze avond worden in drie verschillende ruimtes korte presentatie gegeven. De presentaties worden meerdere keren gegeven zodat je ze allemaal kunt bijwonen. We geven de volgende presentaties:
1.    Zelf energie besparen: uitleg over je energierekening en hoe je deze met eenvoudige maatregelen – die je meteen zelf kunt uitvoeren – naar beneden krijgt.
2.    Energie besparing voor gevorderden: uitleg hoe je woning aan te passen zodat het comfort omhoog gaat en de energierekening naar beneden.
3.    Zonnepanelen aanschaffen: uitleg hoe je zelf je eigen stroom kan opwekken en hoe de ‘samen inkoop’-actie werkt. Door eerdere acties zijn er al 300 panelen in onze wijk geplaatst!

Meer dan alleen energie
Naast de presentaties staan op het middenplein van de Lommerd ook informatiestandjes over verschillende onderwerpen. Je vindt hier de Led koffer die je mag lenen om zelf thuis Led lampen uit te proberen. Naast informatie over energie besparen staan hier ook nog enkele ander buurt initiatieven die met jou willen delen wat voor leuke dingen ze allemaal doen in de buurt, dit zijn oa StadLabArnhem en de Groengroep. Ook wordt er uitleg gegeven over de nieuwe wijkwebsite die medio september beschikbaar zal zijn.

Lekker soepje!
Voor koffie en thee wordt gezorgd. U kunt ook soep proeven van de soepwinkel die een bewoner van de Spijkerbuurt wil gaan openen.

Hoort zegt het voort!
Het belooft een gezellige informatieve avond te worden onder het moto “door de buurt, voor de buurt”. Vertelt u ook uw buren over de avond? Nodig hen uit tijdens het verjaardagsfeestje of bij samen sporten of tijdens de hond uitlaten… Alvast bedankt!

Spijkerenergie in voorjaarseditie “eigen!”
Er komt een artikel over Spijkerenergie in het glossy kwartaalmagazine eigen! Op onderstaande foto is de fotograaf druk bezig een leuk plaatje te schieten dat bij het artikel komt. De voorjaarseditie van eigen! verschijnt omstreeks 22 april.

Fotovanfotosessie

Het is mogelijk om de BTW terug te vragen van uw zonnepaneleninstallatie!
BTW terugvragen kan. Wil je geen gebruikmaken van de BTW teruggave mogelijkheid, doe dan niets.

Om te profiteren van BTW-teruggaaf moeten eigenaren van zonnepanelen zich aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Particulieren die vanaf 1 april 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft, hebben volgens de Belastingdienst sowieso recht op teruggave van de BTW. U hebt twee keuzes:
– Terug vragen BTW laten doen (kosten 15o,-).
– Zelf de BTW terug vragen

BTW terugvragen laten doen
Vraag uw belastingadviseur of maak gebruik van BTWretour. BTWretour bestaat uit een team van kundige Belastingconsulenten die in samenwerking met de belastingdienst de aangifte zo eenvoudig mogelijk hebben gemaakt voor u, als klant zijnde. Door het invullen van 1 formulier en het sturen van een kopie van 4 documenten regelt BTWretour de gehele teruggaaf voor u. Onze leverancier Solix werkt met BTWretour samen. BTWretour brief

Zelfdoen
Lees het document: Veel gestelde vragen en antwoorden over BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/11/07/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen.html

3 stappen:
– Opgeven als startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister).
– BTW aangifte doen
– Administratieve vrijstelling aanvragen.

Indien U besluit BTW terug te vragen vindt U hier het formulier om U op te geven als startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister). Voorbeeld formulier is bijgesloten. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/opgaaf_startende_onderneming_niet_ingeschreven_in_het_handelsregister

Gegevens belastingkantoor gemeente Arnhem. Rivierenland/Kantoor Arnhem, Postadres: Postbus 9007 6800 DJ Arnhem. Voor eventuele vragen bel:  BelastingTelefoon Telefoon: 0800 – 0543. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 – 20:00 en vrijdag van 08:00 – 17:00.

Bovenstaande informatie is van bronnen op internet. Spijkerenergie informeert U maar is niet verantwoordelijk. Elke situatie kan weer anders zijn. Voor zekerheid neem contact op met uw belasting adviseur.

Schermafbeelding 2013-10-17 om 10.59.00
(Arnhemse Koerier van 16 oktober, pag. 7)

Van de Nederlanders koopt 44% liever een huis met zonnepanelen dan een huis zonder. Lees verder…

Geen aanpassing legeskosten omgevingsvergunning
In een e-mail van Marion Visser laat zij Spijkerenergie weten dat het advies van de afdeling Omgevingskwaliteit van de gemeente Arnhem aan de wethouder, Mw. Margreet van Gastel, luidt om de legeskosten voor een omgevingsvergunning niet te verlagen, aangezien er geen dekking is voor de compensatie van de leges, het veel tijd kost om de legesverordening aan te passen en het gaat om een klein aantal vergunningaanvragen. “In deze tijden van bezuinigingen waarin we keuzes moeten maken waar we als gemeente tijd en geld in steken, is dit om voorgaande redenen geen prioritair onderwerp.”
In verband met rechtsongelijkheid is het ook niet mogelijk om als pilot in het Spijkerkwartier de leges te verlagen. De legesverordening geldt voor de hele stad, en een legesverlaging zou ook voor iedereen moeten gelden.

Als Spijkerenergie gaan we hier verder geen tijd insteken, maar we zullen wel bij de politiek neerleggen dat we nog steeds vinden dat er door de gemeente Arnhem een verkeerd signaal wordt afgegeven.

Zonnepaneleninstallatie Hans Marcelis
Op dit filmpje zie je een stukje van de montage van de zonnepaneleninstallatie van Hans Marcelis. Daarnaast een mooi uitzicht over het Spijkerkwartier waarbij ook de zonnepanelen van Edwin Königel nog in beeld komen. Leuk om te zien!

http://www.youtube.com/watch?v=KxW8HKuNm_Q&feature=share&list=UU7s5xpMXWPBwVdu23hjkNaA

Zonnenpaneleninstallatie Harald Slaterus

Dak Harald Slaterus (1200x900)

Schermafbeelding 2013-09-13 om 12.36.17

Als een van de initiatiefnemers van Spijkerenergie kan Patrick natuurlijk niet achterblijven. En niet zo’n kleine installatie: maar liefst 28 zonnepanelen in een oost-west opstelling!

Dak met Patrick (1200x900)

21 Zonnepanelen op het dak van het huis van Chris Jagtman!

Dak Chris Jagtman (1200x900)

Schermafbeelding 2013-08-15 om 19.20.48

Op de foto: het dak van het huis van Jan Schaareman (Prins Hendrikstraat 14). Hij heeft e.e.a. zelf geplaatst en aangesloten. Hij schrijft ons: “Het is leuk om te zien hoe de elektriciteitsmeter terug loopt en te weten dat het duurzame energie is”.

Dak Jan Schaareman IMG_0764 (2)

Subsidiepot voor zonnepanelen leeg

Spijkerenergie praat met gemeente over legeskosten omgevingsvergunning.

De bewoners van het Spijkerkwartier die een monumentale woning hebben en zonnepanelen willen plaatsen zijn verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. De legeskosten van zo’n vergunning bedraagt bijna 15% van de totale kosten van de zonnepaneleninstallatie. Wij vinden dat een zeer hoog bedrag dat bewoners van een monumentaal pand kan ontmoedigen om tot aanschaf over te gaan. Wij hebben contact opgenomen met wethouder Margreet van Gastel. Zij is het ermee eens dat de legeskosten voor een omgevingsvergunning de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen kan frustreren. Zij staat open voor een proef in het Spijkerkwartier om te kijken of beter passend beleid geformuleerd en uitgevoerd kan worden. Op 21 augustus voert Spijkerenergie overleg met het cluster Openbare Ruimte & Milieu om over dit nieuwe beleid na te denken. Wij raden deelnemers van Spijkerenergie die een monumentale woning hebben aan om bezwaar aan te tekenen tegen de legeskosten en in hun bezwaar te verwijzen naar het overleg dat hierover momenteel met de gemeente Arnhem gevoerd wordt. Voorbeeldbrief bezwaar legeskosten.

Meeste zonne-energie opgewekt in oost Nederland

Stand van zaken – 29 juli 2013

Schermafbeelding 2013-07-29 om 15.10.17

Zonnepanelen uit China worden duurder

Stand van zaken – 21 juli 2013

Schermafbeelding 2013-07-24 om 18.53.57

Dak 1: Edwin Königel

Het eerste dak dat voorzien is met zonnepanelen is van Edwin Königel. Hij is een van de initiatiefnemers van Spijkerenergie. Krijgt uw dak ook zonnepanelen? Stuur een foto op en uw dak komt hierbij te staan!

SAM_0317_small

Info avond 11 juni geslaagd

Afgelopen 11 juni was er een infoavond over Spijkerenergie in de Lommerd. Er waren 56 bezoekers en er was veel enthousiasme! Er werd een presentatie gegeven met veel informatie over het project.  Die informatie vindt u terug op deze website.

IMG_0847

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *