Over zonnepanelen

Het zonnepaneel

Technici noemen het geheel van techniek rondom zonnepanelen ‘PV-systeem’ (PV komt van ‘photo voltaic’) . Zo’n systeem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en elektriciteitskabels. De omzetting van zonlicht naar elektriciteit vind plaats in de zonnecellen die in twee lagen silicium zitten. De bovenste laag van een zonnepaneel is anti reflecterend, om te voorkomen dat zonlicht afkaatst. Daaronder komen de twee lagen silicium (halfgeleidend materiaal, beiden een kwart millimeter dik).

Zonnepaneel systeemDe atomen waaruit silicium bestaat, veranderen als ze lichtenergie opnemen: negatieve deeltjes die normaal bij de atomen blijven (elektronen), kunnen dan vrij gaan bewegen. Er ontstaat dan tussen de twee lagen silicium elektrische spanning, vergelijkbaar met de plus- en minpool van een batterij.

Als de voor- en achterzijde van de siliciumlaag (de plus- en minpool) vervolgens met elkaar worden verbonden, dan verplaatsen de negatief geladen deeltjes: er gaat stroom lopen. Bovenop het silicium, onder de anti-reflectielaag, ligt daarvoor een fijn lijntjespatroon van metaal (meestal zilver). Dat is verbonden met de achterzijde van de siliciumlaag, waar aluminium met zilver is aangebracht.

Dan komt de omvormer in beeld, want de nu opgewekte energie is pas een halve volt. Door de zonnecellen in serie te schakelen, wordt de spanning hoger tot 12 of 24 volt. De omvormer zorgt ervoor dat er 230 volt wisselstroom kan komen. Door kabels wordt de stroom aangesloten op het elektriciteitsnet.

Salderen

Uw energieleverancier zal de stroom die u zelf opwekt en aan het net levert, verrekenen met de stroom die u verbruikt: dat heet salderen. U mag tot een verbruik van 10.000 kWh salderen. Wekt u meer stroom op dan u verbruikt dan krijgt u voor dat overschot een lagere prijs per kWh. Het is dus het meest rendabel om minder op te wekken dan u verbruikt.

  • Let op! Sommige energieleveranciers betalen u ook een hoge vergoeding wanneer uw zonne-installatie een overschot produceert. De vraag is natuurlijk wel of ze dat in de toekomst dan blijven doen. Informeer bij uw energieleverancier!